Rocznie na świecie umiera 600 tys. młodych matek

Rocznie na świecie umiera 600 tys. młodych matek

Odpowiednie środki pomocy i dobra opieka zdrowotna mogą znacznie obniżyć śmiertelność wśród młodych matek na całym świecie.

Raport donosi, że większa część przypadków śmiertelnych wśród młodych matek jest spowodowana przez komplikacje powstające w czasie ciąży i porodu. Rocznie z tych przyczyn umiera na świecie około 600 tys. kobiet.

W krajach rozwiniętych około 27 przypadków śmiertelnych kobiet przypada na 100 tys. urodzeń. W krajach rozwijających się liczba ta jest prawie 20-krotnie większa, tj. 480 przypadków śmiertelnych wśród kobiet na 100 tys. urodzeń, a w niektórych biednych regionach świata może dochodzić nawet do 1000 przypadków na 100 tys. urodzeń.

Ryzyko śmierci w czasie porodu jest tym większe, im więcej porodów kobieta przeszła w czasie swojego życia.

Przyczyny śmierci kobiet będących młodymi matkami są takie same na całym świecie. W około 80 proc. wszystkich przypadków przyczyną są komplikacje w czasie ciąży, porodu lub okresie poporodowym.

Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci, odpowiedzialną za około 25 proc. zgonów wśród młodych kobiet, są krwotoki, zwłaszcza poporodowe. Posocznica, tj. bakteryjne lub grzybicze zakażenie ogólnoustrojowe, jest przyczyną ok. 15 proc zgonów. Rozwija się ona z powodu złych warunków higienicznych w czasie porodu lub z powodu nieleczonych chorób wenerycznych.

Powikłania ciąży związane z nadciśnieniem lub chorobą układu krwionośnego, przede wszystkim tzw. rzucawka są przyczyną ok. 12 proc. zgonów wśród kobiet. Rzucawka jest to występujący w czasie ciąży stan śpiączki, któremu mogą towarzyszyć napady drgawek. Inna ważna przyczyną śmiertelności wśród kobiet jest zabieg aborcji przeprowadzany w nieodpowiednich warunkach i przez niewyspecjalizowne osoby. Stanowi on 13 proc. wszystkich zgonów wśród kobiet na świecie.

W raporcie zostały też wymienione czynniki zwiększające ryzyko śmierci wśród kobiet. Są to między innymi niski status socjoekonomiczny kobiet w niektórych krajach, który ogranicza ich możliwości kształcenia się, a co za tym idzie możliwość podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia, diety czy planowania rodziny.

Wiele kobiet nie korzysta z opieki medycznej z powodów religijnych i kulturowych. Jest to jedna z podstawowych przyczyn śmiertelności wśród kobiet w krajach rozwijających się.

Wiele kobiet korzysta w czasie porodów z pomocy osób niewykwalifikowanych, np. krewnych, wiele tez rodzi dzieci bez niczyjej pomocy. Tylko 53 proc. kobiet w krajach rozwijających się korzysta w czasie porodu z pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego i jedynie 40 proc. rodzi swe dzieci w szpitalach lub centrach zdrowia.

Obniżenie śmiertelności wśród kobiet wymaga podjęcia akcji edukacyjnej w ich rodzinach i w społecznościach, w których żyją. Ma to dotyczyć przede wszystkim zmian w systemie zdrowotnym, oraz zmian w prawie ustawodawczym danego kraju.

Zmiany te muszą ograniczyć utrudnienia w korzystaniu z systemu zdrowotnego przez kobiety, takich jak zbyt duża odległość do ośrodków zdrowia, brak odpowiednich środków transportu, oraz bariery ekonomiczne i socjalne.

Raport podkreśla potrzebę sformułowania odpowiednich ustaw, które będą określały prawo kobiet do korzystania z systemu zdrowotnego w danym kraju. Kobiety często są pokrzywdzone w tej kwestii w odniesieniu do mężczyzn.

Bardzo ważną metodą ograniczenia śmiertelności wśród kobiet jest rozwój odpowiedniego systemu edukacji seksualnej, który będzie narzędziem przekazywania podstawowej wiedzy na temat planowania rodziny i korzystania ze środków antykoncepcyjnych. Odpowiednie ustawy promujące późniejsze zawieranie małżeństw, czy dające kobietom prawo do podejmowania decyzji o rozpoczęciu życia rodzinnego też mogą być bardzo pomocne.

Innym bardzo ważnym aspektem tej pomocy jest zmiana zwyczajów żywieniowych wśród kobiet, które zazwyczaj jedzą mniej niż ich mężowie i dzieci. Ponadto dieta tych kobiet jest mniej kaloryczna i ma mało wartości odżywczych.