Przepływ w obrębie przewodu żylnego

Przepływ w obrębie przewodu żylnego

U prawie 90% płodów u których wykryto występowanie zespołu Downa lub innych schorzeń genetycznych spowodowanych nieprawidłowościami chromosomowymi zauważa się nieprawidłowy przepływ w obrębie przewodu żylnego. Z uwagi na dużą wartość badania przepływu w obrębie przewodu żylnego badanie to jest zalecane do wykonania.

Jak przebiega badanie ?

Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego wykonuje się za pomocą urządzeń ultrasonograficznych USG o dużej czułości i należy do grupy nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Kiedy wykonuje się badanie przepływu krwi w obrębie przewodu żylnego ?

Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u około 90% płodów u których stwierdzono występowanie zespołu Downa lub innych aberracji chromosomowych przepływ w przewodzie żylnym ma nieprawidłowe widmo. Taki stan nieprawidłowego przepływu w przewodzie żylnym obserwuje się tylko u około 3% płodów zdrowych.

Co dają wyniki badania ?

Badanie i ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym pozwala na uzyskanie lekarzowi bardzo ważnych informacji – prawidłowe widmo przepływu znacznie ogranicza ryzyko możliwości wystąpienia zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości w układzie krążenia płodu, natomiast widmo w którym zauważamy nieprawidłowości wiąże się z podwyższeniem tego ryzyka i powinno być sygnałem do wykonania ewentualnych dalszych badań diagnostycznych.

Które kobiety poddawane są badaniu przepływu krwi w obrębie przewodu żylnego ?

Każda kobieta która zdecydowała się na wykonanie badań prenatalnych, podczas badania USG ma wykonywany obraz widma przepływu krwi w obrębie przewodu żylnego.

Jednakże grupa kobiet u których wykryto zwiększenie przezierności karkowej (NT) u płodu, jest grupą dla której to badanie jest znacznie bardziej potrzebne, gdyż dostarcza dodatkowych informacji, które mogą potwierdzić komplikacje rozwojowe dziecka.